Gümrük Müşavirliği Hizmetleri


Gümrük Müşavirliği Hizmetleri
 • Gümrük Rejim Beyanı
  • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Beyanı
  • İhracat Rejimi Beyanı
  • Antrepo Rejimi Beyanı
  • Dâhilde İşleme Rejimi Beyanı
  • Geçici İthalat Rejimi Beyanı
  • Transit Rejimi Beyanı
  • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Beyanı
  • Hariçte İşleme Rejimi Beyanı
 • Ekonomik Etkili Rejimler Süre Takipleri
 • Rejim Sonlandırma
 • Gümrük vergileri ve KDV ödemesi
 • Teminat Mektubu İadeleri Takibatı
 • Dış Ticaret İşlem Maliyetinin Hesaplanması

İthalat ve ihracat ve gümrük sürecinde gerekli olabilecek tüm izin ve belgelendirme hizmetleri tarafımızca yapılabilmektedir.

GÜNKAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 2015 Her Hakkı Saklıdır.
Web Tasarım: Webolizma